top of page

Climate Action paketet

Vårt Climate Action erbjudande medför både konkret klimatnytta och ett sätt att kommunicera vikten av att vi börjar ta action för klimatet nu,

inte sen. 

Målsättningen från vår sida är att detta ska vara enkelt och konkret så att så många som möjligt kan vara med och tillsammans göra nytta. Utöver själva klimatnyttan i projektet där vi ser till att binda in 30 ton koldioxid per bokning så har vi inkluderat vad vi kallar för "Vårt paket".

Paketet inkluderar material, tips och hjälp för att komma igång med hållbarhetsarbetet och för alla som vill vara med och ta Climate Action!

The forest Solution-D1.png

Time for Action 

Tiden är knapp. Vi måste börja få bort koldioxid från atmosfären nu.

Med Climate Action är ni med och bidrar till en lokal åtgärd som tar bort koldioxid nu - och på ett säkert sätt. Åtgärden möjliggörs enbart tack vare er bokning.

Det handlar inte om att kompensera för något utsläpp - bara om att göra rätt och bidra till något som behövs.

Climate Action är dock inte ett välgörenhetsprojekt utan en konkret åtgärd kombinerad med ett kommunikativt statement att vi inte har tid att vänta och att vi behöver göra vad vi kan Nu! 

 

Det vi bidrar med är att ta bort koldioxiden på ett säkert sätt med verifierad klimatnytta, vi förser er med logotypen som kommunikationshjälpmedel samt vårt paket med tips och inspiration om hur ni kommer vidare med ert hållbarhetsarbete.

Resten är upp till er att bevisa hur ni fortsatt agerar för att ta Climate Action! 

Läs mer

Lathund
För fortsatt handling 

När ni bokar Climate Action får ni även vår digitala handbok med tips och råd för att ta hållbarhetsarbetet vidare. Handboken är framtagen av

The Forest Solution och våra ambassadörer Björn Ferry och Heidi Andersson 

Lokalt med Google maps GPS koordinat 

Våra projekt utförs här i Sverige i privatägda skogsbestånd. 

Ni erhåller GPS och Google maps koordinat vart projektet är utfört så ni själva kan kommunicera detta och även besöka beståndet om man så önskar. 

30 ton
Koldioxid
lagrat
i 50 år

För att så många som möjligt ska kunna vara med har vi anpassat Climate Action till att kosta under 10 000 kr. Det medför att vi kan skapa en klimatnytta om 30 ton koldioxid. Koldioxiden lagras i ca 50 år, väl förbi våra kritiska klimatmål-årtal 2030 och 2050. 

 

Märke och symbol

The forest Solution-D6.png

Paketet innehåller vårt märke och symbol som visar att ni är med och tar "Action" för klimatet. 

Märket anger vilket år engagemanget gäller för och kan med fördel användas på webbsida, i en e-post signatur och som en del av företagets marknadsföring. Märket stärker helt enkelt er hållbarhets kommunikation och profil då den visar på att ni både gör något bra + skapar inspiration och en påminnelse till andra om att också ta action och göra nytta för klimatet.  

bottom of page