top of page

Tiden är knapp!

"Det är bråttom och det blir allt mer ont om tid. Utsläppen fortsätter att öka när de borde ha börjat minska och kolbudgeten börjar ta slut...Allt vi gör spelar roll!" Så sammanfattade Markku Rummukainen, professor i klimatologi och Sveriges kontaktperson för IPCC , klimatrapporten från IPCC i mars 2023.  

Vår koldioxidbudget börjar drastiskt ta slut. För att vända cykeln behöver vi både drastiskt minska våra utsläpp och få bort koldioxid som redan släppts ut. Climate Action är ett sätt att visa att man tar denna utmaning på allvar. Alla kan göra något och vår metod ser till att vi säkert och pålitligt kan fånga in koldioxid och lagra den i Svensk skog på ett additionellt sätt.

Läs mer om hur det går till på  The Forest Solution

Rotating Cloud
tiden

Ex Ante - Koldioxiden tas bort när ni beställer 

För klimatprojekt belägna i utvecklingsländer anses det ofta nödvändigt att projekten utfördas med så kallade Ex post krediter. Det innebär att projektet redan ägt rum så att man kan säkerställ att projektet är genomfört.

Dessa projekt är oerhört viktiga, men rent krasst  innebär det också att mesta delen av klimatnyttan från projekten redan ägt rum - och vi har som bekant väldigt lite tid att få bukt med våra förhöjda halter av koldioxid som finns i atmosfären just nu.

Ex ante innebär att projektet genomförs först när någon bokar och finansierar det.

Stora projekt i utvecklingsländer anses i regel för riskfyllda och projekten tar lång tid att genomföra och verifiera för att vara lämpade för Ex ante. Våra Climate Action projekt genomförs dock lokalt här i Sverige är unika i denna aspekt då vi inte har samma risker och utmaningar som projekt i utvecklingsänder - därför lämpar sig Climate action väldigt väl för just Ex ante.  

 

Vi tillsätter näringsämnen i bruksskog som redan är planterad, antingen står den skogen där och växer i normal takt i ca 50-70 år innan den får skördas - eller så utför vi våran åtgärd som får dessa skogar att växa och binda in ännu mer koldioxid som hålls lagrad under samma period. 

 

 Vårt projekt utförs samma år eller våren efter det har bokats. Effekten som får skogen att bilda fler solfångare och binda in mer koldioxid börjar i princip direkt. Efteffekten har ebbat ut efter 5-10 år beroende på bestånd, därefter fortsätter skogen att växa i sin naturliga takt men har då alltså bundit in en stor mängd extra koldioxid. Denna koldioxid hålls lagrad i ca 50 år innan skogen enligt svensk lag tidigast får brukas.

 

Med vår ex ante metod kan vi börja fånga in koldioxid nu direkt och med en kapacitet att årligen ta bort

upp till ca 3 miljoner ton koldioxid.

Det gör skillnad på riktigt. 

Läs mer på The Forest Solution 

exante
bottom of page