top of page
AdobeStock_445747885.jpeg

Take Climate Action

Med Climate Action är du med och tar bort koldioxid från atmosfären och erhåller symbolen
"We Take Climate Action" som visar att ni är med och gör skillnad. Åtgärden utförs i Svenska skogar enligt vår ISO-verifierade metodologi som ser till att koldioxiden lagras under lång tid. Climate Action tar bort 30 ton CO2 och kostar 9 900 kr Ex Moms. Så här går det till:
Baserat på över 60 år av forskning
Scientist on Computer

Climate Action är en åtgärd som utförs i Svenska skogar enligt en metodologi framtagen av The Forest Solution (TFS). Kortfattat tillsätts miljöanpassande näringsämnen i noga utvalda skogsbestånd vilket får skogen att växa mer.  Metoden är baserad på välkänd vetenskap som det har forskats på i över 60 års tid. Det som TFS metodologi tillfört är hur åtgärden kan skapa maximal klimatnytta och hur den infångade

koldioxiden kan lagras så länge som möjligt. Läs mer 

Vårt paket
Gift Box

Ni får efter utförd åtgärd ett certifikat med GPS koordinat som visar vart i Sverige skogsbeståndet för er Climate Action är lokaliserat. Direkt vid bokning får ni märkningen som visar att ni tagit Climate Action och vilket år det gäller för. Paketet innehåller även The Forest Solution lilla lathund-handbok med tips och råd hur man kan ta hållbarhetsarbetet vidare. Läs mer

Ex Ante - Ni bokar vi utför

Climate action bokas och utförs först när någon gör beställningen, det kallas för Ex Ante.  Det innebär att åtgärden annars inte hade ägt rum och att vi gör skillnad utifrån de förhöjda koldioxidhalter som gäller just nu.  Beroende när på året ni lägger er beställning så utförs åtgärden direkt samma år eller som senast året därpå.  Läs mer

"Action" inte klimatkompensering 
Active Man

Climate Action är en oberoende aktion för klimatet som visar att man förstått vikten av att vi behöver få bort koldioxid nu. 

Åtagandet sätts inte i perspektiv till företagets egna klimatpåverkan eller för att balansera ett specifikt utsläpp. Man behöver inte ha någon klimatkompenseringsstrategi för att ta aktion för klimatet och boka Climate Action. 

Med Climate Action stärker ni er hållbarhetsprofil genom att ta aktion för klimatet. Givetvis kräver ett gediget hållbarhetsarbete en rad åtaganden och att man kontinuerligt ser över och jobbar på att minska företagets klimatpåverkan.  Bakom TFS och Climate Action står bland annat Heidi Andersson och Björn Ferry. Kända för både sitt starka engagemang inom hållbarhet och sina idrottsprestationer.

"We Take Climate Action"
The forest Solution-D1.png

Märkningen Climate Action är ett hjälpmedel som stärker er hållbarhetskommunikation. Den visar att ni tagit "action" för att ta bort koldioxid från atmosfären. Symbolen visar vilket år Climate Action gäller för. Förnya gärna åtagandet via vår prenumeration så ni säkerställer att ni kan börja använda nästa års märkning direkt från start. 

30 ton koldioxid
Blue Skies

Climate Action utförs av The Forest Solution och tar bort 30 ton koldioxid.  Syftet med Climate Action är att det ska vara enkelt och att alla ska kunna vara med och ta aktion för klimatet.

Tiden är knapp och vi behöver minska halten koldioxid i atmosfären nu!

Läs mer

Fördelar med lokalt klimatprojekt
skog.jpg

Vår åtgärd utförs lokalt här i Sverige i noga utvalda unga svenska skogsbestånd. Det innebär att det är spårbart och skyddat med svenska garantier och enligt svensk lag. Därmed elimineras också de osäkerheter som tyvärr annars följer med många av de klimatprojekt som utförs i utvecklingsländer.  Läs mer

En stark hållbarhetsprofil
heidi.png
bottom of page